XJJXBCL-2 资料册
分类: XJJXBCL资料册  发布时间: 2018-10-01 15:15 

XJJXBCL-2 资料册
XJJXBCL-2 资料册

编号:5031-5035
说明:
货号        规格          包装               外箱尺寸
--------------------------------------------------------------------------------
5031   A4(10P)    1/24/96     51.5X34.5X35.5cm
--------------------------------------------------------------------------------
5032   A4(20P)    1/12/96     55.5x51.5x35.5cm
--------------------------------------------------------------------------------
5033   A4(30P)    1/12/72     51.5x48x35.5cm
--------------------------------------------------------------------------------
5034   A4(40P)    1/10/60     52.5x51.5x35.5cm
--------------------------------------------------------------------------------
5035   A4(60P)    1/12/48     55.5x51.5x35.5cm 

书旗集团已推出:XJJXBCL办公文具、XJJXB学生文具、XJXBCL商用机器、DRXB书写工具、SCPM办公电子、MCPM耗材、XJJXBCL-9纸制品,XJJXB,XJXBCL,XJJXBCL-1,XJJXBCL-2,XJJXBCL-3,XJJXBCL-4-K,XJJXBCL-4-Ku,XJJXBCL-5,XJJXBCL-81,XJJXBCL-82,XJJXBCL-9,XJJXBCL-901,XJJXBCL-902,DRXB,SCPM,MCPM等各类办公产品,欢迎广大新老客户选购。

上一产品XJJXBCL-1资料册
下一产品XJJXBCL-4-K 资料册