XJJXBCL-3 文件夹
分类: XJJXBCL文件夹  发布时间: 2018-10-01 15:02 

XJJXBCL-3 文件夹
XJJXBCL-3 文件夹

编号:5371-5375
说明:
货号        规格                   包装                  外箱尺寸
--------------------------------------------------------------------------------
5371     A4单夹              1/20/120         72x52.5x35.5cm
--------------------------------------------------------------------------------
5372     A4双夹              1/20/120         72x52.5x35.5cm
--------------------------------------------------------------------------------
5373     A4长压夹           1/20/120         72x52.5x35.5cm
--------------------------------------------------------------------------------
5374     A4长压夹           1/20/120         69x52.5x35.5cm
--------------------------------------------------------------------------------
5375     A4长压夹+板夹   1/20/120         72x52.5x35.5cm 


书旗集团已推出:XJJXBCL办公文具、XJJXB学生文具、XJXBCL商用机器、DRXB书写工具、SCPM办公电子、MCPM耗材、XJJXBCL-9纸制品,XJJXB,XJXBCL,XJJXBCL-1,XJJXBCL-2,XJJXBCL-3,XJJXBCL-4-K,XJJXBCL-4-Ku,XJJXBCL-5,XJJXBCL-81,XJJXBCL-82,XJJXBCL-9,XJJXBCL-901,XJJXBCL-902,DRXB,SCPM,MCPM等各类办公产品,欢迎广大新老客户选购。